Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS!

Livnica a.d.
Drage Lukica bb, 79206 Ljubija
Bosna & Hercegovina

DIREKTOR
Nikola Banović dipl.ing.teh.

TELEFON

+387 52 233 117
+387 52 360 002
Mob: 066 422 892

Fax

+387 52 233 917
+387 52 360 002

Email

livnicaljubija@gmail.com