Livnica A.D. Ljubija

Livnica sivog i obojenog liva osnovana je 1917.godine za potrebe održavanja strojeva u Rudniku željezne rude „Ljubija“ i privrede okolnih mjesta.

Smještena je u proizvodnom krugu Rudnika željezne rude “Ljubija” gdje se nalazi i danas. Svoju proizvodnju nije prekidalani za vrijeme nemilih događaja koji su nas pogodili u posljednjem vijeku, ali su obim i struktura proizvodnje bili u potpunoj zavisnosti od političkih i ekonomskih prilika u okruženju.

Livnica je skoro cijelog svog vijeka bila remontnog karaktera i zadovoljavala je potrebe Rudnika u čijem se sastavu, kao posebna ekonomska cjelina nalazila sve do 1992. godine. Značajniji pokušaji modernizacije i usvajanje proizvoda koji će imati tržište na teritoriji bivše Jugoslavije učinjeni su u periodu od 1987. do 1992. godine a to su bili poklopci i slivnici. Livnica se u periodu od 1992. do 2001. god. transformisala u društveno preduzeće, zatim u državno i na kraju u akcionarsko društvo sa punim nazivom.

Značajniji tehnološki iskorak je izvšen u poslenjih 3 godine kada je nabavljenaopremakoja može da podrži proizvodnju sivog liva, nodularnog liva, određenih tipova čelika, bronze i silumina.

Proizvodni program sivog liva i nodularnog liva sastoji se od standardne proizvodnje poklopaca za šahtove (za putnu, kablovsku i vodovodnu infrastrukturu) zatim rešetki za odvodnju i koje se izrađuju postupkom maloserijske proizvodnje.

Čelični i nodularni liv odnosi se na mašinske dijelove koji se izrađuju se na osnovu uzoraka ili modela po zahtjevu kupca.

Livenje aluminijuma je najviše zastupljeno u segmentu izrade alata za vlastite potrebe i manjm dijelom za treća lica.